<img src="http://image.baidu.com/search/http:%5C/%5C/image.cn.made-in-china.com%5C/cnimg%5C/prod_adf6dp3rbyeb%5C/0%5C/%5Cu5382%5Cu4ef7%5Cu76f4%5Cu9500-%5Cu5bf8%5Cu6676%5Cu5706%5Cu6846%5Cu67b6%5Cu76d2-wafer-cassette-%5Cu94dd%5Cu5408%5Cu91d1%5Cu6676%5Cu5706%5Cu63d0%5Cu7bee_800x800.jpg" alt="厂价直销12寸晶圆框架盒 wafer cassette 铝合金晶圆提篮” style=”max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;”>Điều hòa âm trần Sua Dieu Hoa Cassette Am Tran Sumikura có thiết kế gọn nhẹ, mặt nạ vuông giúp bạn tiết kiệm được tối đa khoảng không gian, hài hòa về mặt thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến cách bố trí thiết kế của căn phòng.

 
Okd2.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners to earn advertising fees by advertising and linking to amazon(.com, .co.uk, .ca etc) and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program.
 
Loading...

Leave Your Comments

comments