Bé thứ 2 nhà mình, từ hồi 1 tuổi (bé sắp được 22 tháng, bé sinh đầu tháng 4) mình đã quyết định chuyển sang sữa Sua Hikid De Co De Uong Khong cho bé vì chiều cao của bé có phần thấp hơn so với lứa tuổi của bé.

 
Okd2.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners to earn advertising fees by advertising and linking to amazon(.com, .co.uk, .ca etc) and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program.
 
Loading...

Leave Your Comments

comments